Γυμνάσιο - Λύκειο

Φιλοσοφία
Στόχοι

Τα Εκπαιδευτήρια προσφέρουν παιδεία υψηλού επιπέδου, με κύριο στόχο την ευτυχία των μαθητών και την επιτυχία των στόχων τους. Εξασφαλίζουν το καλύτερο έδαφος, το ασφαλές περιβάλλον, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν, να ξεχωρίσουν. Τα Εκπαιδευτήρια διαμορφώνουν πολύπλευρες προσωπικότητες, εμπνέουν και κατευθύνουν τους μαθητές με επιτυχία στο πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται:

 • Στο άριστα επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό.
 • Στις καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας: Case Studies, Flipped Classroom, Watch & Learn.
 • Στον συνεχή εμπλουτισμό της υλικοτεχνικής υποδομής: ψηφιακή τάξη, ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας.
 • Στις επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε βασικά μαθήματα (νέα ελληνικά, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, πληροφορική).
 • Στα μεταμεσημβρινά τμήματα (μαθηματικών, προγραμματισμούεπιχειρηματολογίας ελληνικής και αγγλικής, χορωδίας, ορχήστρας, θεάτρου,).
 • Στο πρόγραμμα Studies Abroad: κέντρο συμβουλευτικής και τμήματα προετοιμασίας (SAT, TOEFL, IELTS) για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης.
 • Στις εργαστηριακές ασκήσεις, κυρίως στη φυσική, την αστρονομία, τη χηµεία, τη βιολογία και την πληροφορική.
 • Στα πρωτοποριακά προγράµµατα: λογοτεχνίας, κινηματογράφου, περιβάλλοντος, κοινωνικής προσφοράς.
 • Στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και εξορμήσεις.
 • Στην έκδοση βοηθητικών βιβλίων γραμμένων από επίλεκτους και έμπειρους εκπαιδευτικούς.
 • Στη συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων αποσκοπεί στο ν’ ανταποκριθούν οι μαθητές του στις υψηλές απαιτήσεις του σχολείου και στοχεύει στο να τους καταστήσει πρωταγωνιστές στην προσπάθεια εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και στο πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η πληροφορική στα Εκπαιδευτήρια ήταν και είναι προτεραιότητα. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μας στο ταξίδι τους προς τη γνώση συνδυάζεται αρμονικά με το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου και λειτουργεί με ρεαλισμό προς όφελος της παιδείας των μαθητών. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τις εξαιρετικές επιτυχίες των μαθητών μας στις Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες Πληροφορικής.

“Νεώτερον δίδασκε” (Να διδάσκεις τα πιο σύγχρονα) - Δημόκριτος

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση σύγχρονων εργαστηρίων, εξοπλισμένων με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που ανανεώνεται διαρκώς, διευρύνουμε την παροχή εκπαιδευτικού έργου με τη διδασκαλία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Γυμνάσιο και Λύκειο στους παρακάτω τομείς:

my.mandoulides.edu.gr

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού όπου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε μία τεράστια βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού διαδραστικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά βιβλία, σημειώσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, διαγωνίσματα, επίκαιρα επιστημονικά άρθρα).

Καινοτόμα προγράμματα

Συμμετοχή σε νέα καινοτόμα προγράμματα (Case Studies, Watch & Learn, Flipped Classroom) που απαιτούν τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Art & Science Days

Τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων της πόλης, δημόσιων και ιδιωτικών. Κύριο στόχο έχουν να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της πληροφορικής και των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, αστρονομία) αλλά και της τέχνης.

Έρευνα και ανάπτυξη

Σχεδιασμός, κατασκευή καινοτόμων ερευνητικών εργασιών και υποβολή σε μαθητικά συνέδρια και διαγωνισμούς.

Hour of Code

Παγκόσμιο πρόγραμμα για εκμάθηση προγραμματισμού και συγγραφή κώδικα ακόμη και από αρχάριους χρήστες.

Τηλεδιασκέψεις

Προγράμματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο (safer Internet).

CodeWeek.eu

Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκμάθηση και κατασκευή εφαρμογών για υπολογιστές και mobile συσκευές.

Όμιλοι πληροφορικής (clubs)

Όμιλοι προγραμματισμού Η/Υ, επεξεργασίας εικόνας, δημιουργίας ηλεκτρονικής εφημερίδας και ιστοσελίδων, καθώς και αυτοματισμού γραφείου (επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και βάσεων δεδομένων).

Μεταμεσημβρινά τμήματα πληροφορικής και ρομποτικής

Οι μαθητές προετοιμάζονται σε προχωρημένα θέματα προγραμματισμού Η/Υ ή ρομποτικής για τη συμμετοχή στους πανελλήνιους διαγωνισμούς της ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών) ή του First Lego League.

Διαγωνισμοί - συνέδρια

Συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και σε συνέδρια πληροφορικής.

Κύρια επιδίωξη των Εκπαιδευτηρίων αποτελεί η συνεχής βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών στην ξένη γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον, να αποκτήσουν πτυχία γλωσσομάθειας και να μπορούν να επικοινωνούν σε αυτές.

Αγγλική γλώσσα

Οι στόχοι επιτυγχάνονται με:

 • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας με σύγχρονα συγγράμματα και νέες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις SAT, TOEFL, IELTS, ΑΕΙ.
 • Ανάλυση και σχολιασμό έργων της αγγλικής λογοτεχνίας.
 • Συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικές δράσεις, εκπόνηση και παρουσίαση μαθητικών εργασιών (projects) σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Clubs: Forensics (Debate, impromptu Speaking, oratory, group discussion, duet Acting, oral interpretation).
 • Συγγραφή άρθρων για το περιοδικό Flame.
 • Προετοιμασία και συμμετοχή των μαθητών σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και διοργανώσεις, Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.
 • Νέες τεχνολογίες και διαδραστικά μέσα διδασκαλίας.
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-mandoulides (βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικά βιβλία, σημειώσεις, εκπαιδευτικά video, επίκαιρα επιστημονικά άρθρα).
 • Θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Τα Εκπαιδευτήρια λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις:

 • CPE, CAE, FCE του πανεπιστημίου Cambridge.
 • TOEFL iBT (Internet based test) του ETS (Educational Testing Service).
 • PSAT, SAT Reasoning, SAT Subject Tests και ACT,

απαραίτητες για σπουδές σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης.

Bilingual program

To πρόγραμμα αγγλικών για δίγλωσσους μαθητές απευθύνεται σε μαθητές του Γυμνασίου οι οποίοι:

 • Γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν σε αγγλόφωνη χώρα.
 • Φοίτησαν σε αγγλόφωνο σχολείο.
 • Έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή τη μιλούν σχεδόν σαν μητρική.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από την Α’ Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ Γυμνασίου και:

 • Πραγματοποιείται σε αγγλόφωνο περιβάλλον.
 • Επικεντρώνεται στη διδασκαλία λεξιλογίου και γραπτού λόγου.
 • Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της κατανόησης κειμένου και της γραπτής έκφρασης.
 • Βασίζεται σε υλικό και βιβλία που διδάσκονται στις ΗΠΑ.
 • Διδάσκεται από έμπειρους καθηγητές που είναι native English speakers.

Forensics

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου στην αγγλική γλώσσα (Forensics), μαθητές των Εκπαιδευτηρίων σημειώνουν εξαιρετική επιτυχία, αν και έχουν να ανταγωνιστούν μαθητές από αγγλόφωνα σχολεία των Αθηνών. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν τα εξής ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Ελλάδος: American Community Schools (ACS), Anatolia College, Anavryta Model Experimental Lyceum, Arsakeio Patras, Arsakeio Lykeio Psychiko, Byron College, Campion School, Costeas - Geitonas School, Ekpaideftiki Anagennisi, Geitonas School, HAEF - Hellenic American Educational Foundation, 5th Gymnasio Oreokastrou, Mandoulides Schools, The Moraitis School, Nea Genia Ziridis, PIERCE - The American College of Greece, Pinewood American International School, St. Catherine's British School, St. Lawrence College.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων απέσπασαν  σε πανελλήνιο επίπεδο πέντε φορές την 1η θέση και το χρυσό κύπελλο (1996, 2001, 2003, 2004, 2007), μία φορά τη 2η (2002)  και δύο φορές  την 3η θέση 2005 και 2015) αντίστοιχα, ενώ επίσης οι μαθητές του ομίλου κατέκτησαν πέντε φορές την 4η θέση (2009, 2010, 2011,2013, 2014).

Τα Εκπαιδευτήρια έχουν φιλοξενήσει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου και Ρητορικού Λόγου στην Αγγλική γλώσσα στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου, με πολύ μεγάλη επιτυχία τα έτη: 2003, 2007, 2011, 2015.

Γαλλική - Γερμανική γλώσσα

Η γαλλική - γερμανική γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα και διδάσκεται από την Α’ έως τη Γ’ Γυμνασίου.

Οι στόχοι επιτυγχάνονται με:

 • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας με σύγχρονα συγγράμματα και νέες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Συγγραφή άρθρων για τα Μαθητικά Μηνύματα.
 • Νέες τεχνολογίες και διαδραστικά μέσα διδασκαλίας.
 • Προετοιμασία και συμμετοχή των μαθητών σε αγώνες επιχειρηματολογίας και εκφραστικής ανάγνωσης.
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-mandoulides (βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικά βιβλία, σημειώσεις, εκπαιδευτικά video, επίκαιρα άρθρα).

Τα Εκπαιδευτήρια στο πλαίσιο της ενίσχυσης και διδακτικής στήριξης των μαθητών εφαρμόζουν τις παρακάτω δράσεις:

Επαναληπτικά μαθήματα

Πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να καλύψουν κενά που παρουσιάζουν στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα και τα μαθηματικά.

Μεταμεσημβρινά τμήματα

Μαθηματικών, φυσικής, χηµείας, βιολογίας, ξένων γλωσσών, πληροφορικής, επιχειρηματολογίας ελληνικής και αγγλικής, σχεδίου, χορωδίας, ορχήστρας, θεάτρου, κινηματογράφου, μπάσκετ.

Ώρα του μαθητή

Κατά την οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τις απορίες τους, να ενημερώνονται για τις επιδόσεις τους και να συζητούν με τους καθηγητές τους διάφορα σχολικά θέματα που τους απασχολούν.

Πρόγραμμα Flipped Classroom. Η τάξη αλλάζει

Εφαρμόζεται στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία της B΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

Υποστηρικτική διδασκαλία

Πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και της φυσικής.

Εθελοντική διδασκαλία (Peer Tutoring)

Πραγματοποιείται από άριστους μαθητές του Λυκείου προς τους μαθητές Γυμνασίου υπό την εποπτεία πάντα των αντίστοιχων καθηγητών.

Omilos Theatrou

Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις κλίσεις τους και τις δεξιότητές τους στα μεταμεσημβρινά τμήματα.

 • Επιχειρηματολογία στην Αγγλική Γλώσσα (Debate)
 • Πληροφορική - Προγραμματισμός (προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής)
 • Όμιλος Ορχήστρας
 • Όμιλος Χορωδίας
 • SAT
 • Όμιλος Θεάτρου

Οι όμιλοι αποτελούν καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων και δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους μαθητές μας να:

 • Ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους.
 • Εκφράσουν τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητά τους.
 • Αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα στο πνεύμα της ομαδικότητας.
 • Ασχοληθούν με κάτι αγαπημένο και ξεχωριστό.

Γράμματα και τέχνες

 • Ισπανικά
 • Κινεζικά
 • Δημοσιογραφία
 • Ρητορικός Λόγος
 • Ψυχολογία Εφήβων
 • Έντεχνος Αγγλικός Ρητορικός Λόγος (Forensics)

Επιστήμες

 • Μαθηματική Σκέψη και Λογική
 • Πληροφορική

Αθλητισμός

 • Αεροβική Γυμναστική - Zumba
 • Καλαθοσφαίριση
 • Πετοσφαίριση
 • Ποδόσφαιρο
 • Χειροσφαίριση

Case Studies

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό StageLearn εντάσσουν τα Case Studies στο μάθημα των ερευνητικών εργασιών (projects).

Εδώ και πολλές δεκαετίες τα Case Studies έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και συγκεκριμένα στις νομικές, οικονομικές και ιατρικές σχολές.

Τα Case Studies είναι αληθινές ιστορίες που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με την καθημερινότητα. Μέσω των Case Studies οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο και καλούνται να επιλύσουν έναν προβληματισμό επιστημονικής και ηθικής φύσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων αλλά και για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
 • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.
 • Σύγχρονα επιστημονικά προβλήματα.
 • Κυρίαρχη επιρροή θετικών επιστημών (STEM).


Case Studies

 

Watch & Learn:
Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές αλλάζει...

Τα Εκπαιδευτήρια με ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που εφαρμόζουν αποκλειστικά στην Ελλάδα, παρέχουν στους μαθητές της Α’ και Γ΄ Λυκείου τη δυνατότητα για περαιτέρω εξάσκηση πάνω σε θέματα αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών, φυσικής και χημείας κατά το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων, online, στο σπίτι τους!

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να:

 • Παρακολουθήσουν πρωτότυπα θέματα κατά το πρότυπο των πανελλαδικών εξετάσεων, λυμένα και απαντημένα με υποδειγματικό τρόπο, όπως το εξεταστικό σύστημα ορίζει και απαιτεί.
 • Εξοικειωθούν με το σύστημα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων.
 • Εξασκηθούν στην αντιμετώπιση απαιτητικών θεμάτων διαφορετικού βαθμού δυσκολίας.


Watch & Learn

Watch & Learn
Login

 

Flipped Classroom:
Η τάξη αλλάζει...

Με το πρόγραμμα Flipped Classroom, σύγχρονα online μαθήματα προσφέρουν στους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου ένα συναρπαστικό «ταξίδι γνώσεων» στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία, καθώς οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν την παράδοση νωρίτερα στο σπίτι τους!

Έτσι οι καθηγητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε επιπλέον ασκήσεις και συνεργάζονται με όλους τους μαθητές μέσα στην τάξη, κάνοντας την παράδοση ευχάριστη και δημιουργική.


Flipped Classroom

Σειρά διαλέξεων - συζητήσεων για θέματα επίκαιρα από ειδικούς όπως οι: Α. Αντωνόπουλος, Χ. Γιανναράς, Σ. Θεοδωράκης, Σ. Κούλογλου, Θ. Λάλας, Λ. Λαζόπουλος, Ι. Μανωλεδάκης, Π. Νούτσος, Γ. Σουφλιάς, Μ. Σφακιανάκης, Π. Τσίμας, Χ. Τσολάκης, Β. Τσουδερού.


Όλα τα
Προγράμματα Λόγου

Διαγωνισμός - παιχνίδι ορθογραφίας μεταξύ των τάξεων του Γυμνασίου που καλλιεργεί την άμιλλα και δημιουργεί προβληματισμό στους μαθητές για την ορθή γραφή, ετυμολογία και σημασία των ελληνικών λέξεων. Ο Ευγένιος ο Γραμματικός ήταν ο πρώτος που δημιούργησε λεξικό, στο οποίο οι λέξεις ήταν ταξινομημένες κατά αλφαβητική σειρά και αναγράφονταν ορθογραφικοί κανόνες των ελληνικών λέξεων.


Όλα τα
Προγράμματα Λόγου

Παιχνίδι ιστορικών γνώσεων με στόχο μέσα από τη διασκέδαση να αγαπήσουν οι μαθητές την ιστορία ακόμα περισσότερο και να αποκομίσουν εμπειρίες που σίγουρα θα τους χρησιμεύσουν στη μελλοντική τους πορεία, αφού... κι η ιστορία, όπως και η ζωή μας, κύκλους κάνει.


Όλα τα
Προγράμματα Λόγου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Βιβλιοπαρέες οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, τα βιβλία, τους συγγραφείς και τους εικονογράφους ενός εκδοτικού οίκου. Έτσι το βιβλίο γίνεται παιχνίδι, χαρά, γνώση, επικοινωνία, δημιουργία. Γίνεται η καλύτερη παρέα.


Όλα τα
Προγράμματα Λόγου

Τα προγράμματα Art & Science Days απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων και άλλων σχολείων της πόλης, δημόσιων και ιδιωτικών. Κύριο στόχο έχουν να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο της πληροφορικής και των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, αστρονομία) αλλά και της τέχνης.


Όλα τα Art & Science Days

Τα Εκπαιδευτήρια από την ίδρυσή τους, έχοντας ως οδηγό το αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» συνδυάζουν τον αθλητισμό με την άρτια εκπαίδευση.

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και υποστηρίζεται από άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής και της προπονητικής, καθώς και από την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι πολλές και εξαιρετικές διακρίσεις σε παγκόσμιο και πανελλήνιο επίπεδο δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή αυτή.

Σχολικός αθλητισμός

Σύμφωνα με τη βαθμίδα, την ηλικία και την τάξη εξυπηρετούνται στόχοι και προτεραιότητες με τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων: αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
 • Ανάπτυξη απλών και σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές.
 • Αίσθηση και καλλιέργεια ρυθμού.
 • Εκμάθηση βασικών τεχνικών σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
 • Ομαδοσυνεργατικές ασκήσεις.
 • Τακτικές ομαδικών αθλημάτων.
 • Κανονισμοί και εφαρμογή τους.
 • Εσωτερικά πρωταθλήματα ομαδικών αθλημάτων.
 • Αναφορές σε βασικές αρχές πρόληψης και αποφυγής κακώσεων, τραυματισμών.
 • Απόκτηση γνώσεων της αθλητικής επιστήμης και παράλληλη εφαρμογή τους μέσα από το πρακτικό μάθημα.
 • Προαγωγή υγείας και ευεξίας, με έμφαση στη συμμετοχή, τους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης και άθλησης.
 • Ολυμπιακή Παιδεία: επισκέψεις αθλητών που διακρίθηκαν σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες.

Περιβαλλοντικά προγράμματα

Επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για τους μικρότερους μαθητές μας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, περιβαλλοντικά προγράμματα, εξορμήσεις και ποικίλες δράσεις για τους μεγαλύτερους μαθητές μας του Γυμνασίου, καλλιεργούν την ευαισθησία των παιδιών μας απέναντι στη φύση. Η περιβαλλοντική δράση των Εκπαιδευτηρίων έχει κατ’ επανάληψη βραβευτεί με την απονομή της Πράσινης Σημαίας από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Διακρίσεις

Μέσω του άριστου επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχουν τα Εκπαιδευτήρια έχουν θεμελιώσει σε όλο το φάσμα της παιδείας ένα υψηλό υπόβαθρο. Με τον τρόπο αυτόν δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τις ικανότητές τους και να κατακτήσουν κορυφαίες διεθνείς και πανελλήνιες διακρίσεις στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, αστρονομία, πληροφορική).
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες (νεοελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνική γλώσσα, αγώνες επιχειρηματολογίας και ρητορικού λόγου).
 • Γράμματα και τέχνες (θεατρικές ομάδες, μουσικά σύνολα, χορωδία, λογοτεχνία, εικαστικά).
 • Αθλητισμός.
 • Διεθνή συνέδρια και διοργανώσεις.


Όλες οι
διακρίσεις των
Eκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Studies Abroad

Με το πρόγραμμα Studies Abroad τα Εκπαιδευτήρια προετοιμάζουν τους μαθητές τους για σπουδές στο εξωτερικό παράλληλα με το εσωτερικό, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους.

Χωρίς την παρακολούθηση προγράμματος International Baccalaureate (IB) κατακτούν θέσεις και υποτροφίες σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κέντρο συμβουλευτικής.
 • Τμήματα προετοιμασίας (SAT, TOEFL, IELTS) για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια Αμερικής και Ευρώπης, για μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπρόσωποι κορυφαίων πανεπιστημίων επισκέπτονται τα Εκπαιδευτήρια και ενημερώνουν τους μαθητές για το πρόγραμμα σπουδών και την ακαδημαϊκή ζωή των ιδρυμάτων αυτών.

Θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα πανεπιστημίων εξωτερικού

Κάθε χρόνο μαθητές των Εκπαιδευτηρίων γίνονται δεκτοί και παρακολουθούν θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα κύρους στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπου έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές από όλο τον κόσμο. Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων έχουν γίνει δεκτοί με υποτροφία στα εξής θερινά προγράμματα:

ΗΠΑ: Stanford University, Yale University, Cornell University, Columbia University, Brown University, Boston University, Northwestern University, Michigan University.
Μ. Βρετανία: Oxford University.
Ιταλία: Bocconi University.


Προγραμματισμός
ενημερωτικής συνάντησης

Όλες οι διακρίσεις
Studies Abroad

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Συνέδρια

Τα Εκπαιδευτήρια προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τον καθοριστικό τους ρόλο ως ενεργοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες του αύριο με σκοπό την επιτυχή τους πορεία σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό που διαμορφώνεται στις μέρες μας. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σ’ ένα πλήθος πανελλήνιων, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων - συνεδρίων, όπως:

 • Διεθνές Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, Ολλανδία (THIMUN).
 • Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών του Πανεπιστημίου Harvard, Βοστώνη, ΗΠΑ (HMUN).
 • Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών του Πανεπιστημίου Georgetown, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ (NAIMUN).
 • Μοντέλο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Yale, Βουδαπέστη, Ουγγαρία (YMGE).
 • Συνέδριο Μοντέλου Κογκρέσου του Πανεπιστημίου Harvard (HMCE).
 • Junior Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (JMUN Hisar).
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (IEYP).
 • Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
 • Πρόγραμμα Euroscola του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο, Γαλλία.
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN, Γενεύη, Ελβετία.
 • Συνέδριο Νέων Ηγετών (Global Young Leaders Conference), Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ (GYLC).
 • Συνέδρια Φυσικής «Η Φυσική Μαγεύει» της ΕΕΦ, καθώς και συνέδρια Τεχνολογίας, Αθήνα.
 • Βουλή των Εφήβων, Αθήνα.
 • International Conference on Reimagining Schooling, Θεσσαλονίκη.
 • Μαθηματική Συνάντηση, σχολείο Kolmogorov, Μόσχα, Ρωσία.
 • Conseil des Jeunes Citoyens, Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στη γαλλική γλώσσα, Θεσσαλονίκη.
 • UNESCO «ASPnet»

Γράμματα
& Τέχνες

Επιχειρηματολογία - Αντιλογία

Από το 2001 οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων προπονούνται στα ρητορικά αγωνίσματα, που περιλαμβάνουν τους διττούς λόγους, τον αυθόρμητο λόγο, τον προτρεπτικό λόγο και την εκφραστική ανάγνωση. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν κριτική σκέψη, εξοικειώνονται με την παραγωγή άρτιου γραμματικά και αισθητικά λόγου και εξασκούν το ρητορικό ύφος, πάντα μέσα στο πλαίσιο των εκάστοτε κανόνων. Αποτέλεσμα των προσπαθειών τους είναι οι εξαιρετικές επιτυχίες που σημειώνουν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Ορχήστρα - Χορωδία

Η μουσική καλλιέργεια αποτελεί παράδοση στα Εκπαιδευτήρια. Οι μαθητές της ορχήστρας και της χορωδίας πλαισιώνουν σχολικές και εξωσχολικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το κάθε μουσικό σχήμα με αυτόνομη παρουσία αλλά και τα δύο μαζί ως ensemble έχουν βραβευτεί με πρώτες θέσεις στους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες του Υπουργείου αλλά και σε διεθνή μουσικά φεστιβάλ του εξωτερικού και στους Αγώνες Τέχνης. Έχουν συνεργαστεί επίσης με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως: ο Διονύσης Σαββόπουλος, o Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Διονύσης Τσακνής, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, η Ευανθία Ρεμπούτσικα.


Με την Ε. Ρεμπούτσικα
στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης

Θέατρο

Τα Εκπαιδευτήρια, πιστεύοντας στην αξία της θεατρικής αγωγής, έχουν εντάξει στο σχολικό τους πρόγραμμα ποικίλες δραστηριότητες, που σχετίζονται με την τέχνη του θεάτρου. Από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο λειτουργούν θεατρικές ομάδες που έχουν ανεβάσει παραστάσεις του αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου. Στόχος της θεατρικής ομάδας είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές τη θεατρική παιδεία. Μέσα από τη συλλογική βίωση νοημάτων και αξιών, τη συνεργασία, την ευθύνη, τον διάλογο, τον σεβασμό στο διαφορετικό, την κριτική σκέψη, την εκφραστική δύναμη, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση οι μαθητές αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό και αποκτούν κριτήρια ικανά, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις γενικότερες πολιτισμικές εξελίξεις. Μέσα σ’ ένα κλίμα ενθουσιασμού, ενθάρρυνσης κι εμπιστοσύνης παρουσιάζονται παραστάσεις, που φέρουν τη σφραγίδα της επίτευξης των στόχων της θεατρικής αγωγής.


Βιογραφικό Θεατρικής Ομάδας

Εικαστικά

Οι μαθητές εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τις εικαστικές τέχνες και διακρίνονται σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Έχουν αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς και πανελλήνιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.


Έργα μαθητών μας

Παραδοσιακοί χοροί

Η ομάδα έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα με αδιάλειπτη συμμετοχή σε περιφερειακούς μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες με σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις. Συμμετείχε σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και διακρίθηκε στις εκδηλώσεις «Ημέρες Έκφρασης και Δημιουργίας». Με πίστη στη συνέχεια της ελληνικής δημοτικής παράδοσης και στη μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις νεότερες γενιές συνεχίζει το έργο, που πραγματοποιείται στο Δημοτικό και παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να βιώσουν την έννοια της πολύπλευρης παιδείας.

Τρώμε
Υγιεινά

Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους καθιστούν πολλές φορές δύσκολη την καθιέρωση ενός υγιεινού μοντέλου διατροφής. Τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη εκπαιδεύουν τους μαθητές τους και παράλληλα ευαισθητοποιούν τους γονείς τους σε θέματα υγιεινής διατροφής, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα «Τρώμε υγιεινά στα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη».

 • Δωρεάν πρωινό σε Παιδικό Σταθμό & Νηπιαγωγείο
 • Προαιρετικό πρόγραμμα σίτισης για όλους τους μαθητές.
 • Ετικέτες με θερμιδομετρική ανάλυση & ποσοστιαία καταγραφή των θρεπτικών συστατικών των τροφών συνοδεύουν τα προϊόντα των κυλικείων.
 • Στις ατομικές συσκευασίες των γευμάτων, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής, αναγράφονται διεξοδικά οι θερμίδες & τα θρεπτικά συστατικά.

Ειδικά Προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν Ειδικά Προγράμματα, που αποσκοπούν στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης παιδείας και καλλιεργούν τις δεξιότητες των μαθητών.

Στα Ειδικά Προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων:

 • Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη στο επίπεδο και την εμπειρία των Εκπαιδευτηρίων.
 • Η παρουσίαση, καθοδήγηση και επίβλεψη γίνεται από εκλεκτούς και έμπειρους συνεργάτες και παιδαγωγούς.
 • Οι μαθητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν το εξαίρετο περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων.
 • Παρέχεται ασφάλεια.
 • Η μετακίνηση γίνεται με σχολικά λεωφορεία.
 • Εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.
Ειδικά Προγράμματα ανά τάξη
Ειδικά Προγράμματα Τάξεις
Εργαστήρι Κινηματογράφου Γυμνασίου - Λυκείου
Μοντέρνος Χορός Γυμνασίου
Ρομποτική Γυμνασίου


Όλα τα Ειδικά
Προγράμματα

Δήλωση
Ενδιαφέροντος

Ακαδημίες Αθλητισμού

Τα Εκπαιδευτήρια E. Μαντουλίδη παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται στις Ακαδημίες Αθλητισμού, που αποσκοπούν στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης παιδείας και καλλιεργούν τις δεξιότητες των μαθητών.

Στις Ακαδημίες Αθλητισμού των Εκπαιδευτηρίων:

 • Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη στο επίπεδο και την εμπειρία των Εκπαιδευτηρίων.
 • Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται από άρτια καταρτισμένους και έμπειρους προπονητές.
 • Οι μαθητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν το εξαίρετο περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων.
 • Παρέχεται ασφάλεια.
 • Η μετακίνηση γίνεται με σχολικά λεωφορεία.
 • Εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος
Ακαδημίες Αθλητισμού ανά τάξη
Ακαδημίες Αθλητισμού Τάξεις
Βόλεϊ Κοριτσιών Γυμνασίου - Λυκείου
Μπάσκετ Γυμνασίου - Λυκείου
Ποδόσφαιρο Γυμνασίου - Λυκείου


Όλες οι
Ακαδημίες

Δήλωση
Ενδιαφέροντος

Θερινά Προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια συνεχίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες με θερινά εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματα.

Γιατί επιλέγουμε τα Θερινά Προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων:

 • Αξιοποιούμε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας.
 • Αποκτούμε γνώσεις με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη.
 • Αναπτύσσουμε την κοινωνικότητά μας.
 • Συμμετέχουμε σε εκδρομές και εξορμήσεις.
 • Ασχολούμαστε με τα αγαπημένα μας αθλήματα.

Σε ένα ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον μαθαίνουμε παίζοντας και δημιουργώντας.

Θερινά Προγράμματα ανά τάξη
Θερινά Προγράμματα
Τάξεις
All Star Basketball Camp Γυμνασίου - A΄ Λυκείου
Soccer Camp Γυμνασίου - Λυκείου
Girls’ Volleyball Camp Γυμνασίου - Λυκείου
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Κολέγια Εξωτερικού Γυμνασίου - Β' Λυκείου
Mandoulides Computer Epathlon Camp Γυμνασίου
Mandoulides Programming Day Γυμνασίου - Λυκείου
Mandoulides Robotixlab day Γυμνασίου
Μαθηματική Σκέψη & Λογική Γυμνασίου - Λυκείου
Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη & Λογική Α΄ Γυμνασίου


Όλα τα Θερινά
Προγράμματα

Δήλωση Ενδιαφέροντος
σε Θερινά Προγράμματα
   
Δήλωση Συμμετοχής
σε Θερινά Art & Science